Object:table.D
Prompt:No Publicities related


گروهها
پزشکی [10]
دندانپزشکی [2]
آزمایشگاه [193]
خدمات پیراپزشکی [2]
مامایی [0]
تصویربرداری [1]
داروخانه [2]
خدمات در منزل [14]
مراکز درمانی [13]
زبیایی آرایشی [3]
شرکتها [94]
بازار كار [11]
آموزشی و سمینار [3]
كامپيـوتر [49]
سایتهای مرتبط [4]
گوناگون (دامپزشکی) [40]

Object:table.F
Prompt:No Publicities related


شرح آگهی
پروژه‌هاي متلب :
در اينجا ليست تعدادي از پروژه‌هاي انجام شده در شاخه‌هاي مختلف متلب را به همراه شرح مختصري از هر کدام ملاحظه مي‌نماييد :

Image Processing

کد پروژه


عنوان پروژه

IP-N101S


MRI denoising using Non-Local Means

شرح مختصر : حذف نويز رندوم از تصاوير MRI با استفاده از فيلتر Non Local Mean. در اين روش بجاي هر پيکسل مقادير ميانگين پيکسل هاي همسايگي قرار داده مي شود و سپس فيلتر به اين ماتريس جديد اعمال مي شود. عملکرد فيلتر وابستگي زيادي به چگونگي تنظيم پارامترهاي آن دارد که بايد به صورت بهينه تنظيم شود. سپس نتايج به دست آمده با نتيجه اعمال فيلتر average و اعمال تبديل ويولت مقايسه مي‌گردد.

اطلاعات لازم
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir

Image Processing , Wavelet , Communications Toolboxکد پروژه


عنوان پروژه

IP-N102S


A Universal Noise Removal Algorithm With an Impulse Detector

شرح مختصر : حذف ترکيب نويز Impulse و نويز گوسين از تصوير. در اين روش ابتدا بايد پيکسل‌هايي که تحت تأثير نويز Impulse قرار گرفته‌اند تشخيص داده شود. بعد از طراحي فيلتر آنرا به تصوير اعمال مي‌کنيم. همچنين حين طراحي فيلتر بايد پارامترها به گونه‌اي انتخاب شوند که لبه ها و مرزهاي تصوير مات نشوند. براي مقايسه و ارزيابي روش علاوه بر بررسي بصري مقدار PSNR نيز محاسبه مي‌گردد. نتايج به دست آمده نشان مي‌دهد که اين فيلتر به خوبي مي‌تواند ترکيب هاي مختلف نويز گوسين و نويز Impulse را از تصوير حذف کند. همچنين نتايج به دست آمده با نتيجه اعمال فيلتر Median نيز مقايسه مي شود.

اطلاعات لازم


Image Processing , Communications Toolbox

09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir

کد پروژه


عنوان پروژه

IP-N103S


رفع ماتي تصاوير اولتراسوند در حوزه ويولت مختلط

شرح مختصر : در اينجا، ابتدا روشي بر مبناي ويولت مختلط پياده سازي مي گردد و سپس نتايج حاصله با ساير روش‌هاي Deblurring در متلب (Wiener Filter, Regularized Filter,…) مقايسه مي‌گردد.

اطلاعات لازم


Image Processing , Waveletکد پروژه


عنوان پروژه

IP-N104S
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir

Using Collaborative Learning for Image Contrast Enhancement

شرح مختصر : در اين روش هدف ارتقاء کنتراست تصوير مي‌باشد. در بيشتر روش‌هاي ارتقاء کنتراست از يک پنجره بر روي يک قسمت تصوير استفاده مي گردد. در روش کنوني از يکسري نمونه بر روي همه تصوير استفاده مي گردد که نه تنها کنتراست کل تصوير را بهبود مي بخشد بلکه باعث افزايش جزئيات نواحي همگن نيز مي‌گردد. همچنين نتايج حاصله با نتيجه تابع histeq در متلب نيز مقايسه مي شود.

اطلاعات لازم


Image Processingکد پروژه


عنوان پروژه

IP-N105S


TOTAL VARIATION WAVELET BASED MEDICAL IMAGE DENOISING

شرح مختصر : هدف از اين روش حذف نويز از تصوير بر اساس ترکيب دو روش TV و ويولت مي‌باشد. سپس نتايج حاصل با روش کاهش نويز در ويولت مقايسه مي‌گردد.

اطلاعات لازم
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir

Image Processing , Waveletکد پروژه


عنوان پروژه

IP-N106S


تشخيص عيوب موجود بر روي سطوح با استفاده از تکنيک هاي مورفولوژي و پردازش تصوير.

شرح مختصر : در اين روش ابتدا تصوير به تصوير باينري تبديل مي شود و با روش هاي موجود تصوير لبه يابي مي شود. سپس با اعمال تکنيک هاي مورفولوژي و کاهش نويز عيوب موجود بر روي سطوح مثلا ترک خوردگي در سطح کاشي يا آجر تشخيص داده مي شود.

اطلاعات لازم


Image Processingکد پروژه


عنوان پروژه

IP-N107S


فشرده سازي تصوير با استفاده از ويولت و در محيط سيمولينک.

شرح مختصر : ابتدا تصوير مورد نظر لود شده و سپس با اعمال ويولت برآن عمل فشرده سازي انجام مي شود. روش ديگر استفاده از کتابخانه سيمولينک مي باشد که بلوک هاي مورد نياز مانند Image from file، Block processing، DCT و ... در صفحه قرار داده شده و با اعمال تظيمات لازم عمل فشرده سازي انجام مي شود..

اطلاعات لازم


Image Processing, Wavelet, Simulink


09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
کد پروژه


عنوان پروژه

IP-N108S


استفاده از ضريب انتشار تطبيقي براي حذف نويز تصاوير با استفاده از معادلات مشتقات جزئي

شرح مختصر : در اين روش براي حذف نويز تصاوير از معادلات مشتقات جزئي استفاده شده است. در به کارگيري معادلات مشتقات جزئي براي حذف نويز تصاوير از پارامتري به نام ضريب انتشار استفاده مي شود که انتخاب درست آن تأثير زيادي بر روي حذف نويز و حفظ لبه هاي تصوير دارد. در اينجا مقدار ضريب انتشار به دو روش سعي و خطا و با استفاده از روش تطبيقي بر روي تصاوير پياده سازي شده است.

اطلاعات لازم


Image Processingکد پروژه


عنوان پروژه

IP-N109S


زوم کردن تصاوير با استفاده از معادلات مشتق جزئي

شرح مختصر : در اين روش براي زوم کردن تصوير از يک معادله ديفرانسيل جزئي غير خطي از مرتبه چهارم استفاده مي شود که بر روي تصوير نويز دار اوليه اعمال شده و در نهايت باعث زوم تصوير مي گردد.

اطلاعات لازم


Image Processingکد پروژه


عنوان پروژه

IP-N110S


تشخيص دايره مردمک و عنبيه در تصوير با استفاده از تبديل Hough

شرح مختصر : در اين روش ابتدا تصوير رنگي به تصوير باينري تبديل شده و بعد از لبه يابي، با اعمال تکنيک هاي مورفولوژي بر روي تصوير نويز تصوير کاهش داده مي شود و در مرحله بعد با پياده سازي و اعمال تبديل Hough بر روي تصوير دايره مردمک شناسايي مي شود.

اطلاعات لازم


Image Processing

Neural Network

کد پروژه

09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
عنوان پروژه

NN-N101S


پياده سازي گيت NAND دو ورودي با استفاده از شبکه عصبي پرسپترون در محيط GUI

شرح مختصر : در اين پياده سازي بعد از تايپ nntool در محيط متلب و بازشدن پنجره، داده هاي ورودي را وارد کرده و نوع شبکه را انتخاب مي‌کنيم. بعد از تنظيم ساير پارامترهاي مورد نياز شبکه آموزش داده مي شود تا خروجي به دست آيد.

اطلاعات لازم


Neural Networkکد پروژه


عنوان پروژه

NN-N102S
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir

تقريب تابع مربعي با استفاده از شبکه عصبي MLP

شرح مختصر : در اين پياده سازي داده ها با استفاده از يک فايل mat به محيط GUI وارد مي شود. همچنين از يک شبکه دو لايه استفاده کرده ايم. در لايه اول ده نرون با تابع تبديل تانژانت سيگموئيد و لايه دوم که همان لايه خروجي است را تابع تبديل خطي قرار داده‌ايم. بعد از تنظيم ساير پارامترها شبکه آموزش داده مي شود و نتايج حاصل براي انجام ساير پردازش ها به Workspace متلب ارسال مي‌شود.

اطلاعات لازم


Neural Networkکد پروژه


عنوان پروژه

NN-N103S


آموزش و دسته بندي داده هاي الکتروکارديوگرافي با استفاده از شبکه MLP

شرح مختصر : ابتدا داده هاي ورودي خوانده شده و سپس تعداد کلاس ها، ورودي و خروجي ها مشخص مي شوند. در مرحله بعد تعداد لايه هاي پنهان مشخص مي شود و سپس شبکه جهت دسته بندي ايجاد مي شود. در مرحله بعد شبکه آموزش داده شده و ميزان خطا و دقت شبکه محاسبه مي گردد.

اطلاعات لازم


Neural Network

Signal Processing

کد پروژه

09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
عنوان پروژه

SP-N101S


کاهش نويز سيگنال الکترومايوگرام با استفاده از فيلتر وفقي

شرح مختصر : از آنجا که سيگنال EMG داراي دامنه بسيار کوتاهي مي باشد براحتي تحت تأثير نويز محيطي قرار گرفته و نويزي مي گردد. در اينجا هدف حذف نويز راديويي از سيگنال مي باشد. براي اينکار سيگنال راديويي و سيگنال نويزي شده به يک فيلتر وفقي داده مي‌شود تا نويز از سطح آن حذف گردد. پياده سازي آن هم در محيط متلب و هم در محيط سيمولينک انجام شده است.

اطلاعات لازم


Signal Processing , Filter Design , Simulink (Signal Processing Blockset , ...)کد پروژه


عنوان پروژه

SP-N102S

09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
کاهش نويز سيگنال هاي زماني غيرخطي با استفاده از فيلتر وفقي و ويولت

شرح مختصر : در اين روش ابتدا سيگنال هاي زماني مانند سيگنال لورنز و يا سيگنال EEG به پنجره هايي با طول 2n+1 تقسيم مي شود و سپس با استفاده از الگوريتم موجود بر روي هر پنجره يک چند جمله ايي از درجه k تخمين زده مي شود. جهت بررسي کارايي اين روش از معيار سيگنال به نويز استفاده مي گردد و در مرحله آخر اين روش با کاهش نويز به روش ويولت نيز مقايسه مي گردد.

اطلاعات لازم


Signal Processing, WaveletSignal processing, Control System

کد پروژه


عنوان پروژه

SC-N101S

09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
آناليز سيستم هاي کنترلي در محيط گرافيکي GUI

شرح مختصر : اين طراحي بعد از گرفتن اطلاعات سيستم(صفرها و قطب‌ها و...) از کاربر، مي‌تواند پاسخ سيستم به ورودي‌هاي معمول (پله و ضربه)، آناليز ريشه‌هاي سيستم، و پاسخ فرکانسي آن را در منحني‌هاي جداگانه‌اي ترسيم نمايد. همچنين منوهاي لازم مانند File, Tools, Help ,… به پنجره اضافه مي گردد.

اطلاعات لازم


Control System , GUI , Signal Processingکد پروژه


عنوان پروژه

SC-N102S


طراحي و سنتز فيلتر بسل

شرح مختصر : ابتدا مقادير مورد نظر براي مقاومت منبع، مقاومت بار، t0، فرکانس قطع و درجه فيلتر را وارد مي کنيم. سپس فيلتر پائين گذر بسل ايجاد مي شود. در مرحله بعد پاسخ فرکانسي سيستم محاسبه مي شود. سپس فيلتر سنتز شده و مقدار المان هاي سلف و خازن محاسبه مي گردد.

اطلاعات لازم


Control System Signal Processing,

09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir

کد پروژه


عنوان پروژه

SC-N103S


طراحي فيلتر باترورث در آرايشهاي پايين گذر، بالا گذر، ميان گذر، و ميان نگذر

شرح مختصر : ابتدا مقادير مورد نظر براي فرکانس نايکوئيست، فرکانس باند عبور، فرکانس باند توقف، مقدار تضعيف باند عبور و مقدار تضعيف باند توقف را وارد مي کنيم. با توجه به مقادير وارد شده براي فرکانس و تضعيف، مرتبه فيلتر باترورث و فرکانس قطع محاسبه و فيلتر باترورث ايجاد مي شود. در مرحله بعد پاسخ فرکانسي سيستم محاسبه مي شود.

اطلاعات لازم
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir

Control System Signal Processing,


مشــخــصــات آگــهــی
نــام: نوید صبری
ایمــیل:
تلفن:
09367292276
موقعیت: تهران
آدرس:
قیمت:
تاریخ ثبت آگهی:  جمعه 06 شهریور 1394
تاریخ انقضای آگهی:  دوشنبه 06 مهر 1394
تاريخ بروز رساني:  جمعه 06 شهریور 1394
بازديد:


» خواهشمند است، در صورتيكه يك آگهي نظر شما را جلب كرده و يا در مورد آن پرسشي داريد، بصورت مستقيم با آگهي دهنده تماس بگيريد .

بنابراين اين سايت از پاسخ به پرسشهاي شما در مورد محتواي آگهي‌ها معذور است .

آگهي هاي رايگان
04.06تهران ايرانمجري طراحي و ساخت غرفه هاي فرهنگي در همايشهاي
ايرانمجري، طراح و متخصص در زمينه طراحي و ساخت غرفه هاي نمايشگاهي و ايجاد نمايشگاهها در کنار جشنواره و يا رويدادهاي سازمانها و شرکتهاي خصوصي و دولتي ...
04.04خراسان رضوی همراه شما هستيم در نمايشگاها , همايشها و سمينارها در
همراه شما هستيم در نمايشگاها , همايشها و سمينارها در مشهدفروش و اجاره تجهيزات نمايشگاهيشرکت آرنگ ديجيتال با در نظر گرفتن کاهش هزينه ها و سهولت در حمل و نقل و در نظر ...
01.16تهرانثبت نام دوره طب سنتي53500000
نام دوره : طب سنتيشروع دوره اول مهر 97شروع ثبت نام : 10 ارديبهشتمدت دوره : 3 سالثبت نام در رشته طب سنتي ، ابتدا در حدود يک ماه دوره آموزشي داريم و پس از آن آزمون ورودي ...


سایت "www.medic.ir "مدیک: مخفف مدیکال" سایتی برای معرفی و تبلیغات خدمات تخصصی و تجهیزات پزشکی و پیراپزشکی وآزمایشگاهی است.تماس مستقیم در ایران 09334045566 ,, info@medic.ir ,, مسئولیت آگهی ها با صاحب آگهیست
Powered by MyCustomers-1.3.849   |  Copyright ©2019, IranPHP Enterprises Ltd.