سانتریفیوژ مخصوص PRP – EBA20 (پوست)

1 تومان

درخواست شما در حال پردازش است ، لطفا چند لحظه صبر کنید ....

سانتریفیوژ مخصوص PRP
هشت شاخه 15 میلی لیتری
سانتریفیوژ چینی مخصوص PRP
سانتریفیوژ در باروتور های قابل تغییر برای PRP
سانتریفیوژ مخصوص متخصصین پوست وزیبایی
( سانتریفیوژ مخصوص PRP – EBA20 (پوست) )

سانتریفیوژ مخصوص PRP
هشت شاخه 15 میلی لیتری
سانتریفیوژ چینی مخصوص PRP
سانتریفیوژ در باروتور های قابل تغییر برای PRP
سانتریفیوژ مخصوص متخصصین پوست وزیبایی
( سانتریفیوژ مخصوص PRP – EBA20 (پوست) )

سانتریفوژ (سروفیوژ) 3500 دور مدل 2030
سانتریفوژ 12000 دور مولتی روتور مدلCR2000
سانتریفوژ 12000 دور مولتی روتور مدل K2042
سانتریفوژ 12000 دور مولتی روتور مدل K2045
سانتریفوژ 12000 دور مولتی روتور مدل K220
سانتریفوژ 13300 دور مولتی روتور مدل K2080
سانتریفوژ 15000 دور مولتی روتور 1لیتری مدل K241
سانتریفوژ 15000 دور مولتی روتور مدل K2015
سانتریفوژ 15000 دور مولتی روتور مدل K240
سانتریفوژ 3750 دور با روتور 15×28 میل مدل E25B5
سانتریفوژ 3800 دور مولتی روتور مدل 2040
سانتریفوژ 4000 دور 12 شاخه مدل TDL-80-B2
سانتریفوژ 4000 دور 6 شاخه مدل TDL-4
سانتریفوژ 4000 دور 8 شاخه مدل KA-1000
سانتریفوژ 4000 دور مولتی روتور مدلC2004
سانتریفوژ 4000 دور مولتی روتور مدلC2041
سانتریفوژ 6000 دور زاویه ثابت تایمر99-0 مدلC2006
سانتریفوژ 6000 دور با روتور 15×24 میل مدل E24B1
سانتریفوژ 6000 دور با روتور 4/5×8 میل مدل E22B9
سانتریفوژ 6000 دور با روتور 50×6 میل مدل E22B5
سانتریفوژ 6000 دور با روتور 50×8 میل مدل E24B4
سانتریفوژ 6000 دور با روتور 5420 میل مدل E22B2
سانتریفوژ 6000 دور مولتی روتور مدل 1020DE
سانتریفوژ 6000 دور مولتی روتور مدل 2041
سانتریفوژ سیتولژی 2000 دور 12 خانه مدل 2050
سانتریفوژ سیتولژی 4000 دور 4 خانه مدل 1030D
سانتریفوژ میکرو 6000 دور مولتی روتور مدل 2020
سانتریفوژ میکرو 12000 دور با روتور 5404مدل E20B1
سانتریفوژ میکرو 15000 دور با روتور 2×24 مدلD3024
سانتریفوژ میکرو 15000 دور با روتور 2×24 مدلD3024R
سانتریفوژ میکرو 15000 دور مولتی روتور مدل C2015
سانتریفوژ میکرو هماتوگریت12000دور با روتور 2010H
سانتریفوژ مینی 15000 دور با روتور 2×12 مدلD2012
سانتریفوژ میکرو 13300 دور مولتی روتور مدل 2010
سانتریفوژ یخچالدار 15000 دور 1 لیتری مدل K241R
سانتریفوژ یخچالدار 15000 دور مولتی روتور مدل K220R
سانتریفوژ یخچالدار 15000 دور مولتی روتور مدل K240R
سانتریفوژ یخچالدار 15000 دور مولتی روتور مدل K280R
سانتریفوژ دستی 4 شاخه
سانتریفوژ دستی 4 شاخه J1009
سانتریفوژ ژربر 12000 دور دیژیتال 12 شاخه Lacter C
سانتریفوژ هماتوکریت 12000 دور مدلC2012 با روتور
سانتریفوژ هماتوکریت 24 خانه HC-702

شناسه آگهی : 1845d98322b77d4f

مهر 13, 1398 10:08

این آگهی منقضی شده است

نظرات