www.medic.ir

فقط با پنج هزار تومان درسال

در هر صورت برای درج آگهی و تبلیغات رایگان در زمینه پزشکی و دندانپزشکی، داروسازی، لوازم پزشکی، تجهیزات پزشکی و … فقط با پنج هزار تومان در سال بصوت عادی و ده هزار تومان درسال بصورت ویژه  به سایت پربازدید مدیک مراجعه کنید.

https://zarinp.al/medic.ir

. بازدید این سایت به نسبت ماههای اخیر افزایش قابل توجهی داشته و آگهی و تبلیغ شما در تمامی زمینه ها، پزشکی و دندانپزشکی، داروسازی، لوازم پزشکی، تجهیزات پزشکی و … را در معرض دید هزاران بازدید کننده در تهران، اصفهان، مشهد، شیراز، کرج و کل ایران قرار می دهد.

آبان 11, 1398 13:45